โลโก้หน่วยงานไทย

ธันวาคม 2566

เข้าพบบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารเยือน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารเยือน บริษัท หัวเว่ […]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารเยือน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด Read More »

บริษัทหัวเว่ยบรรยายแก่นักศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา Read More »