โลโก้หน่วยงานไทย

มกราคม 2567

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ” โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักวิชาสารสนเ […]

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ” โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 Read More »

บันทึกเอกสารขณะปฏิบัติงาน

การเปิดระบบสำหรับบันทึกเอกสารขณะปฏฺิบัติงานอีกครั้่งสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2566

การเปิดระบบสำหรับบันทึกเอกสารขณะปฏฺิบัติงานอีกครั้่งสำห

การเปิดระบบสำหรับบันทึกเอกสารขณะปฏฺิบัติงานอีกครั้่งสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2566 Read More »

การแต่งกายขอรับบริการ

แจ้งเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าติดต่อขอรับบริการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

แจ้งเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าติดต่อขอรับบริก

แจ้งเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาในการเข้าติดต่อขอรับบริการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ Read More »