โลโก้หน่วยงานไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
วันที่ 27 พ.ย. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช จันทร์เสรีวิทยา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และด้านการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ( CWIE ) ในหลักสูตรโปรเชฟ และการท่องเที่ยว จากสำนักวิชาการจัดการ ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา