เดือน: มีนาคม 2564

นางสาวกมลทิพย์ วงษ์สุวรรณ ศิษย์เก่าจากสำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ประเทศมาเลเซียให้แก่นักศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

นางสาวกมลทิพย์ วงษ์สุวรรณ ศิษย์เก่าจากสำนักวิชาวิศวกรรม …

นางสาวกมลทิพย์ วงษ์สุวรรณ ศิษย์เก่าจากสำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ประเทศมาเลเซียให้แก่นักศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา Read More »

นางสาวกมลทิพย์ วงษ์สุวรรณ อดีตนิสิตจากสำนักวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซียให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

นางสาวกมลทิพย์ วงษ์สุวรรณ อดีตนิสิตจากสำนักวิชาวิศวกรรม …

นางสาวกมลทิพย์ วงษ์สุวรรณ อดีตนิสิตจากสำนักวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซียให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ Read More »

ประกาศ! ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 2/2563 ดังรายชื่อตามไฟล์แนบ รับวุฒิบัตร/หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ ได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ

ประกาศ! ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 2/2563 ดังรายชื่อตา …

ประกาศ! ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 2/2563 ดังรายชื่อตามไฟล์แนบ รับวุฒิบัตร/หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ ได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ Read More »

คุณธรณิศ หาญใจ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้เกียรติมาบรรยายกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คุณธรณิศ  หาญใจ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่ …

คุณธรณิศ หาญใจ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้เกียรติมาบรรยายกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Read More »

คุณจริญญา มาศอรุณ วิทยากรจาก JobTopGun.com ให้เกียรติมาบรรยายและแนะนำเว็บไซต์ JobTopGun และ SuperResume ให้แก่นักศึกษา

คุณจริญญา มาศอรุณ วิทยากรจาก JobTopGun.com ให้เกียรติมา …

คุณจริญญา มาศอรุณ วิทยากรจาก JobTopGun.com ให้เกียรติมาบรรยายและแนะนำเว็บไซต์ JobTopGun และ SuperResume ให้แก่นักศึกษา Read More »

การถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ Thai Mook ของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

การถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ Thai Mo …

การถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ Thai Mook ของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา Read More »

คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Veget Deli ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจต่างๆและชี้แนะแนวทางในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใ

คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Veget …

คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Veget Deli ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจต่างๆและชี้แนะแนวทางในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใ Read More »