เดือน: กุมภาพันธ์ 2564

คุณปริญญา อ่อนระหุ่ง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

คุณปริญญา อ่อนระหุ่ง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแกรนด์ฟอร์จู …

คุณปริญญา อ่อนระหุ่ง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในวิชาเตรียมสหกิจศึกษา Read More »

ประกาศรายชื่อวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563

ประกาศรายชื่อวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 …

ประกาศรายชื่อวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2564

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษ …

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2564 Read More »

กิจกรรมการปฐมนิเทศในวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในหัวข้อ “ปรัชญาและแนวคิดสหกิจศึกษา” สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้ง 8 เดือนและ 4 เดือน

กิจกรรมการปฐมนิเทศในวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในหัวข้อ “ปรัชญ …

กิจกรรมการปฐมนิเทศในวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในหัวข้อ “ปรัชญาและแนวคิดสหกิจศึกษา” สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้ง 8 เดือนและ 4 เดือน Read More »