ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2564

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2564 ดังไฟล์แนบค่ะ หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการอบรม กรุณาแจ้งพี่ภคนิตย์ สำนักงานสหกิจศึกษาแห่งใหม่ โทร. 0-7547-6307 ค่ะ