วัน: 5 มีนาคม 2564

การถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ Thai Mook ของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

การถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ Thai Mo …

การถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ Thai Mook ของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา Read More »

คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Veget Deli ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจต่างๆและชี้แนะแนวทางในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใ

คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Veget …

คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Veget Deli ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจต่างๆและชี้แนะแนวทางในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใ Read More »