โลโก้หน่วยงานไทย

สิงหาคม 2566

วัน COOP DAY 2023

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “สหกิจศึกษาฯ วลัยลักษณ์ สะพานสู่ความสำเร็จ” วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “สหกิจศึกษาฯ วลัยลักษณ์ สะพานสู่ความสำเร็จ” วันที่ 16 สิงหาคม 2566 Read More »

ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2566 และ 2-3/2566 ที่ไม่ได้เข้ากิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2566 และ 2-3/2 …

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2566 และ 2-3/2566 ที่ไม่ได้เข้ากิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 Read More »

WU COOP DAY

เตรียมพบกับงานแสดงนิทรรศการครั้งแรก! ของศูนย์สหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ “WU COOP DAY 2023” “สหกิจศึกษาฯ วลัยลักษณ์ สะพานสู่ความสำเร็จ”

เตรียมพบกับงานแสดงนิทรรศการครั้งแรก! ของศูนย์สหกิจศึกษา …

เตรียมพบกับงานแสดงนิทรรศการครั้งแรก! ของศูนย์สหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ “WU COOP DAY 2023” “สหกิจศึกษาฯ วลัยลักษณ์ สะพานสู่ความสำเร็จ” Read More »

อบรมเสริมสหกิจศึกษา

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ที่ยังอบรมเตรียมความพร้อมไม่ครบ 6 ชั่วโมง ขอให้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 …

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ที่ยังอบรมเตรียมความพร้อมไม่ครบ 6 ชั่วโมง ขอให้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25 …

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

สมัครงานสหกิจศึกษา 3/2566

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2566 และ สหกิจศึกษาต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 3/2566 – 1/2567 ประชุมเรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/25 …

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2566 และ สหกิจศึกษาต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 3/2566 – 1/2567 ประชุมเรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา Read More »

มรภ.ยะลาศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท …

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา Read More »