โลโก้หน่วยงานไทย

เตรียมพบกับงานแสดงนิทรรศการครั้งแรก! ของศูนย์สหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ “WU COOP DAY 2023” “สหกิจศึกษาฯ วลัยลักษณ์ สะพานสู่ความสำเร็จ”

WU COOP DAY

📣📣เตรียมพบกับงานแสดงนิทรรศการครั้งแรก! ของศูนย์สหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ “WU COOP DAY 2023” “สหกิจศึกษาฯ วลัยลักษณ์ สะพานสู่ความสำเร็จ”
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช และโถงกลาง อาคารสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์

📍กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น พบสถานประกอบการชื่อดัง ชมนิทรรศการแนะนำของหลักสูตรต่างๆ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่สำคัญ!! นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้คะแนนความดี (กตัญญู) 5 คะแนน✨

#WUCOOPDAY2023 #วันสหกิจศึกษาวลัยลักษณ์ #สหกิจศึกษาวลัยลักษณ์สะพานสู่ความสำเร็จ