โลโก้หน่วยงานไทย

7 ธันวาคม 2565

การบรรยายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เรื่อง เงินทองต้องวางแผน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งป […]

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เรื่อง เงินทองต้องวางแผน Read More »

กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ3/2565

นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ร่วมกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565

นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ร่วมกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 Read More »