เตรียมความพร้อมสอบก.พ.

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 (เปลี่ยนวันเวลาจากเดิม วันที่ 15 มีนาคม 2567)

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเช […]

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 (เปลี่ยนวันเวลาจากเดิม วันที่ 15 มีนาคม 2567) Read More »