โลโก้หน่วยงานไทย

5 กุมภาพันธ์ 2567

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2567 เรื่อง การปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการทำงาน

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1 […]

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2567 เรื่อง การปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการทำงาน Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคกา

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2567 Read More »