อบรมสอบ ก.พ.

ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom

ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. วันศุกร์ที่ 15 มี […]

ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom Read More »