วัน: 14 ตุลาคม 2564

รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาฉีดวัคซีน3_2564

แจ้งรายชื่อและกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 รอบแรก สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2564

แจ้งรายชื่อและกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 รอบ …

แจ้งรายชื่อและกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 รอบแรก สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2564 Read More »

รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาแจ้งวัคซีน2_2564

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2564 วัน 15 และ 17 ตุลาคม 2564

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 สำหรับนักศึกษ …

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2564 วัน 15 และ 17 ตุลาคม 2564 Read More »

รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อม3_2564

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติง …

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2564 Read More »