ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือแบบง่าย ๆ กับ KineMaster” วันพุธที่ 20 ต.ค. 2564 ผ่านระบบ ZOOM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ตัด …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือแบบง่าย ๆ กับ KineMaster” วันพุธที่ 20 ต.ค. 2564 ผ่านระบบ ZOOM Read More »