รางวัลด้านสถานประกอบการ

พ.ศ.2553

สถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2553

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณอาศรม อักษรนำ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงานฝ่ายผลิต
สถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2553

พ.ศ.2555

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท หน่ำฮั่ว รับเบอร์ จำกัด (เครือศรีตรัง)
ผู้รับรางวัล : 
คุณไพฑูรย์ คูละสุวรรณ์
ตำแหน่ง : 
ผู้จัดการโรงงาน
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555

พ.ศ.2556

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จำกัด
ผู้รับรางวัล : 
คุณรังสรรค์ กองเงิน
ตำแหน่ง : 
Assistant Manager, Human Resouces Division
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556

พ.ศ.2557

สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2557

ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมเลอมิเดียน ภูเก็ตบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2557

พ.ศ.2557

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ปีพุทธศักราช 2557

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณอิสิญา สังข์สิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอนามัยและความปลอดภัย
รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ปีพุทธศักราช 2557

พ.ศ.2558

สถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2558 

ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมแฟร์เฮ้า วิลล่า แอนด์ สปา
ผู้รับรางวัล : คุณสิทธิ์พสุ ทองสุข
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ
สถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2558 

พ.ศ.2559

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ปีพุทธศักราช 2559

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์
ผู้รับรางวัล : นายเกียติศักดิ์  นิยมลาภ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ปีพุทธศักราช 2559

พ.ศ.2560

สถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2560 

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณสุดาพรรณ สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
สถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2560 

พ.ศ.2561

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ  ปีพุทธศักราช 2561

ชื่อสถานประกอบการ : กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือโนรา  อำเภอเกาสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รับรางวัล : นายเจริญ  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ  ปีพุทธศักราช 2561

พ.ศ.2562

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

ชื่อสถานประกอบการ :  Pullman Kuala Lumpur Bangsa Hotel
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

พ.ศ.2564

ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดีเด่น ประจำปี 2564

นางสาวปุณรดา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง :
Executive of Human Resources 
ชื่อสถานประกอบการ :
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดีเด่น ประจำปี 2564

พ.ศ.2565

สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565

ชื่อสถานประกอบการ : เครือโรงแรม อนันตรา ภูเก็ต รีสอร์ท
สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565

พ.ศ.2566

รางวัลผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานประกอบการ ดีเด่น ประจำปี 2566

นางพิมพ์พิศา  สุริยนต์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ