ขอเชิญร่วมงาน CWIE Day ครั้งที่ 13 ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์​ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ขอเชิญร่วมงาน CWIE Day ครั้งที่ 13 ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์​ วันที่ 6 มิถุนายน 2566  รายละเอียดเพิ่มเติม https://cwieday13.rmutr.ac.th/