โลโก้หน่วยงานไทย

บริษัท กาลิเลโอ แมรีไทม์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรเร่งรัดสำหรับลูกเรือบนเรือยอร์ช

          บริษัท กาลิเลโอ แมรีไทม์ จำกัด เป็นสถาบันฝึกอบรมการเดินเรือระหว่างประเทศในภูเก็ตและเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองจากประเทศอังกฤษ Maritime & Coastguard Agency (MCA) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรเร่งรัดสำหรับลูกเรือบนเรือยอร์ช ประเกอบด้วยหลักสูตรดังนี้ 1. STCW 2010 2. Powerboat, Tender and Ribmaster 3. Food and Hygeine สำหรับนักศึกษาที่กำหลังจะสำเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ต้องการเสริมทักษะ ความรู้ความสามารถ เสริมความมั่นใจในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเดินเรือ

          ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจโดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม เวลาในการอบรม 8 วัน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณลัดดาวัลย์  ทองด้วง  โทร. 090 878 6924 หรือโทร. 076 397 913 ทาง E-mail : ning@galileomaritimeacademy.com หรือสามารถเยี่ยมชม website : www.GalileoMaritimeAcademy.com

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ : เอกสารแนบ

Facebook Comments Box