โลโก้หน่วยงานไทย

เดือน: พฤษภาคม 2565

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น2565

สุดปัง! ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

สุดปัง! ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่นระดั …

สุดปัง! ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ Read More »

บ.พีรพัฒน์เข้าพบเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุกเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณาจารย์สำนักวิชาวิ …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุกเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการ Read More »

อบรม CWIE รุ่น 1

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์น …

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” รุ่นที่ 1 Read More »

แบบแจ้งรับเอกสาร

แจ้งนักศึกษาภาค 3/2564 ที่มีรายชื่อรับหนังสือรับรองและวุฒิบัตรจากสถานประกอบการแจ้งข้อมูลการรับเอกสาร

แจ้งนักศึกษาภาค 3/2564 ที่มีรายชื่อรับหนังสือรับรองและว …

แจ้งนักศึกษาภาค 3/2564 ที่มีรายชื่อรับหนังสือรับรองและวุฒิบัตรจากสถานประกอบการแจ้งข้อมูลการรับเอกสาร Read More »