ประกาศ! แจ้งกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562

แจ้งกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ  สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562  ดังไฟล์แนบค่ะ

Facebook Comments