ประกาศ! แจ้งนักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตรวจสอบการเข้าเรียนและส่งงาน

นักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตรวจสอบการเข้าเรียนและส่งงาน ดังไฟล์แนบค่ะ

***ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อพี่ภคนิตย์ สำนักงานสหกิจศึกษา โทร. 0-7567-3181 ค่ะ

เอกสารแนบ : ไฟล์รายชื่อการเข้าชั้นเรียนและส่งงาน

Facebook Comments