ประกาศเลขที่นั่งวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาค 2/2561

ประกาศเลขที่นั่งวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาค 2/2561 ดังไฟล์แนบค่ะ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ พี่ภคนิตย์ สำนักงานสหกิจศึกษา โทร. 0.-7567-3181 ค่ะ

เอกสารแนบ : เลขที่นั่งสอบ

Facebook Comments