โลโก้หน่วยงานไทย

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Student Abroad English Preparatory

เนื่องด้วยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (Student Abroad English Preparatory) เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะด้านต่างๆ ในการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสหกิจศึกษาและศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจพัฒนาเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  โดยโครงการดังกล่าวจะไม่มีการชำระค่าบริการการเรียนการสอนใด ๆ นอกจากค่าหนังสือตาม Program ที่นักศึกษาสนใจเท่านั้น
นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ผ่าน Link  : https://goo.gl/forms/UC97U5UT4PzVaeG73 หรือ Scan QR Code ตามรูป

Facebook Comments Box