ประกาศ แจ้งนักศึกษาที่แจ้งเข้าร่วมอบรมเรื่อง Money Monster คนยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. (ผ่านระบบ Zoom) ณ ห้อง E-Testing 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ อบรมโดยใช้ PC/Notebook/มือถือ ของตนเอง ให้ศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งานและรหัสเข้าสู่ระบบดังเอกสารแนบดังนี้

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

เอกสารแนบรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ MoneyMonsterรายชื่อนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์  ดาวน์โหลด