โลโก้หน่วยงานไทย

การนำแก้วมาใส่น้ำดื่มแทนการใช้แก้วพลาสติก

การรณรงค์การใช้ถุงผ้าในการใส่สิ่งของเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและให้มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ