โลโก้หน่วยงานไทย

ปี 2565

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา

          มีการแนะนำให้ป้ายบ่งชี้เกี่ยวกับป้ายประตู ผลัก ดึง (Push Pull) ต้องมีชื่อกำกับทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  และได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ป้ายแบบเดิม

ป้ายประตู
ป้ายประตู

ป้ายปรับแก้ไข

ป้ายประตู
ป้ายประตู