โลโก้หน่วยงานไทย

Transportation (TR)

Transportation (TR)

5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงาน
จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย : – คัน
จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร : 1 คัน

ภาพรถจักรยาน

5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับการกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

ภาพการใช้รถไฟฟ้า

5.3 นโนบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

ภาพถ่ายในการใช้รถจักรยานในการสัญจร

Facebook Comments Box