โลโก้หน่วยงานไทย

รางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

ประจำปี 2566

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

รางวัลผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานประกอบการ ดีเด่น ประจำปี 2566
นางพิมพ์พิศา  สุริยนต์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

ประจำปี 2565

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

ชื่อสถานประกอบการ : เครือโรงแรม อนันตรา ภูเก็ต รีสอร์ท
สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดีเด่น ประจำปี 2564
นางสาวปุณรดา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : 
Executive of Human Resources 
ชื่อสถานประกอบการ : 
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประจำปี 2562

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
ปีพุทธศักราช 2562

ชื่อสถานประกอบการ : Pullman Kuala Lumpur Bangsa Hotel

ประจำปี 2561

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ  ปีพุทธศักราช 2561
ชื่อสถานประกอบการ : กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือโนรา  อำเภอเกาสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รับรางวัล : นายเจริญ  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 2560

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2560 
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณสุดาพรรณ สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

ประจำปี 2559

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ปีพุทธศักราช 2559
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์
ผู้รับรางวัล : นายเกียติศักดิ์  นิยมลาภ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล

ประจำปี 2558

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2558 
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมแฟร์เฮ้า วิลล่า แอนด์ สปา
ผู้รับรางวัล : คุณสิทธิ์พสุ ทองสุข
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

ประจำปี 2557

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2557
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมเลอมิเดียน ภูเก็ตบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

ประจำปี 2557

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ปีพุทธศักราช 2557
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณอิสิญา สังข์สิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอนามัยและความปลอดภัย

ประจำปี 2556

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2556
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณรังสรรค์ กองเงิน
ตำแหน่ง : Assistant Manager, Human Resouces Division

ประจำปี 2555

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2555
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท หน่ำฮั่ว รับเบอร์ จำกัด (เครือศรีตรัง)
ผู้รับรางวัล : คุณไพฑูรย์ คูละสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน

ประจำปี 2553

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2553
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ผู้รับรางวัล : คุณอาศรม อักษรนำ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงานฝ่ายผลิต