โลโก้หน่วยงานไทย

แจ้งจุดบริการรถรับ – ส่งอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 7

แจ้งจุดบริการรถรับ – ส่งอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 28 -30 มิ.ย.62 รถตู้บริการ 2 คัน (รับ-ส่งช่วงเช้าและหลังเสร็จการอบรมของแต่ละวัน) ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. รถจอดรับบริเวณลานจอดรถอาคารวลัยนิวาส 3 และช่วงเย็น รถรอรับหน้าโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละวัน

Facebook Comments Box