โลโก้หน่วยงานไทย

กำหนดการสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2565

กำหนดการสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแจ้งข้อมูลกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2565 ดังนี้
1. กำหนดการสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ
2. การส่งรายงาน
3. การส่งแบบประเมิน(จากสถานประกอบการ)
4. การส่งแบบสอบถามนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดังข้อมูลตามไฟล์แนบ
ทั้งนี้ หลักสูตรที่ไม่มีข้อมูล นักศึกษาสามารถสอบถามได้โดยตรงที่หลักสูตรค่ะ
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารสหกิจศึกษา โทร. 0-7547-6307
กำหนดการสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ