โลโก้หน่วยงานไทย

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในการพัฒนาเว็บไซต์ดังลิ้งค์ หรือ QR Code ดังนี้ Link : https://forms.gle/fQQCw8Cb7nP9ZHpg8

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ