โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ภาวะการเป็นผู้นำ

***ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00น. ผ่านระบบ zoom Join Zoom Meeting
https://wu-ac-th.zoom.us/j/97979677093?pwd=OEI0RjZRSU5FOGpYNkJuYVBjak5WQT09
Meeting ID: 979 7967 7093
Passcode: 833649

***หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ พี่ภคนิตย์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-7547-6307

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม