โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การใช้ MS Word ในงานสำนักงาน

การใช้งาน MS Word ในงานสำนักงาน

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การใช้ MS Word ในงานสำนักงาน วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 13.00-16.00 น. ณ ห้อง E-Testing 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล รายชื่อดังไฟล์แนบ ** หมายเหตุ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่ม/ยกเลิก/เปลี่ยนกลุ่มอบรม กรุณาติดต่อพี่ภคนิตย์ โทร. 075-476307

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม