โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง เจาะลึกสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS Excel

เจาะลึกสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS Excel

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง เจาะลึกสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS Excel วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 13.00-16.00 น.
*1. กลุ่ม 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (ชั้น 1 ตรงกลาง)
*2. กลุ่ม 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (ชั้น 2 ตรงกลาง) ดังรายชื่อตามไฟล์แนบ
*** หมายเหตุ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่ม/ยกเลิก/เปลี่ยนกลุ่มอบรม กรุณาติดต่อพี่ภคนิตย์ โทร. 075-476307

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม