โลโก้หน่วยงานไทย

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ทำแบบประเมินเพื่อรับวุฒิบัตร

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 13.30-16.30 น ผ่าน zoom กรุณาทำแบบประเมินความพึงพอใจและรับวุฒิบัตรด้วยค่ะ ลิงค์ https://forms.gle/fj4YEB9XnBPVe8sZ7

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม