โลโก้หน่วยงานไทย

แจ้งเลื่อนการประชุมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 17.00 - 18.00 น. ผ่านระบบ zoom

แจ้งเลื่อนการประชุม3/65

**ขอแจ้งเลื่อนการประชุมสมัครงาน สำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 และ ภาคการศึกษาที่ 3/2565 – 1/2566 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 17.00 – 18.00 น. ผ่านระบบ zoom
Meeting ID 978 3739 4148
Passcode 589245
Invite Link
https://wu-ac-th.zoom.us/j/97837394148?pwd=ZzlYT1NtWGRkMk1tNFZyS04vSjdrQT09
**หากนักศึกษามึข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-7547-6307 , 0-7547-6303ค่ะ