โลโก้หน่วยงานไทย

ขอให้นักศึกษาที่เลือกอบรมเตรียมความพร้อมเรื่อง Kine Master แจ้งเปลี่ยนคอร์สอบรมดังกล่าว

***ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอแจ้งยกเลิกการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง ตัดต่อง่ายแค่ปลายนิ้วด้วย Kine Master ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เนื่องจากไฟฟ้าดับในวันดังกล่าว ทำให้วิทยากรไม่สะดวก

***ขอให้นักศึกษาดังรายชื่อตามไฟล์แนบติดต่อแจ้งเปลี่ยนหัวข้ออบรมที่ พี่ภคนิตย์ โทร. 0-7547-6307 ค่ะ

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อม