โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่ออบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน

***ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ดังไฟล์แนบ
***เนื่องจากไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยฯ ดับในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศูนย์สหกิจฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนจากบรรยายสดเป็นบรรยายผ่าน zoom ดังนี้
Invite Link
https://wu-ac-th.zoom.us/j/97998889158?pwd=OURNcUdKVkZFbTEvNndEeHZrYlk4Zz09
Meeting ID 979 9888 9158
Passcode 112595

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อม 
*** นักศึกษาที่ต้องการยกเลิก/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มอบรม กรุณาติดต่อพี่ภคนิตย์ โทร. 075-476307 ค่ะ