โลโก้หน่วยงานไทย

ประชุมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 5301 เรียนรวม 5

ประชุมสมัครงาน 3/65

**ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 และ ภาคการศึกษาที่ 3/2565 – 1/2566 ประชุมเรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 5301 เรียนรวม 5**หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-7547-6307 ค่ะ