โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

**ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting
https://wu-ac-th.zoom.us/j/91677649952?pwd=dWZHajNWTlI4K1I4VUVhZHA4d0p1dz09
Meeting ID: 916 7764 9952
Passcode: 585553
**ขอให้นักศึกษาเตรียมโปรแกรม Adobe Photoshop ในเครื่อง เพื่อใช้อบรมค่ะ นักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงการอบรม กรุณาติดต่อพี่ภคนิตย์ โทร. 0-7547-6307 ค่ะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม