โลโก้หน่วยงานไทย

อบรมฟรี !!! เสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 3-4 จำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น

Bigdata PowerBI WU

โอกาสดี ๆ มาถึงแล้ว!!! ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI  ฟรี

วันที่ : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา : 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

กำหนดการปิดรับสมัครฯ : ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลิงก์ลงทะเบียน : https://bigdata4youth.com/code

รหัสลงทะเบียน : wu-78

รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • อาหารว่าง อาหารกลางวัน
  • เอกสารประกอบการฝึกอบรม
  • ประกาศนียบัตร
  • เสื้อยืด โครงการฯ

โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data สำหรับเยาวชน” จัดขึ้นโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) สำหรับเยาวชนที่กำลังสำเร็จการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 500 ราย ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ และองค์ประกอบของเทคโนโลยี Big Data เข้าใจหลักการทำงานและความสำคัญของ Power BI Desktop เรียนรู้ทักษะการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดทำการนำเสนองานในรูปแบบ Data Visualization สามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่าย