โลโก้หน่วยงานไทย

“ม.6 แล้วเรียนต่อที่ไหนดี ม.วลัยลักษณ์ มีคำตอบ…”

Walailak TCAS'65

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เรียนรู้ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 ก่อนใครในกิจกรรม “Walailak TCAS’65 : Dek-Rian เตรียมตัวให้พร้อม”
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดทาง https://www.facebook.com/walailakchannel

โดยมี
– อาจารย์พี่ก๊อง ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565”
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7547 6322

***ลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายใน 24 สิงหาคม 2564***
(ผู้เข้าร่วมตลอดกิจกรรม และโรงเรียนที่ส่งน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจากทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)