เรื่องแจ้งนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 3/2563

เรื่องแจ้งนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563
1.การส่งรายงานสหกิจศึกษา
2.การลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา และ การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3.การรับหนังสือส่งตัว
4. การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6. การส่งเอกสารสหกิจศึกษา
7.การนิเทศงาน
8.สิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
9.การประกันอุบัติเหตุ
ดังลิงค์แนบ
https://drive.google.com/file/d/1JhaDIl8f0GDUBMtrBfL5YomFTC77I4sX/view?usp=sharing

การรับหนังสือส่งตัว
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 3/2563 รับหนังสือส่งตัว วันที่ 19 – 20 มกราคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคารสหกิจศึกษาแห่งใหม่ (เฉพาะนักศึกษาที่เริ่มฝึก 1 และ 8 ก.พ. 2564) ดังนี้
**วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
1. สำนักสำนักวิชาศิลปศาสตร์
2. รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3. สารสนเทศศาสตร์
4. สาธารณสุขศาสตร์
5. เทคโนโลยีการเกษตรฯ
6. วิศวกรรมศาสตร์ฯ

**วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
1. สำนักวิชาการจัดการ

กติกาการรับหนังสือส่งตัว
***1.ให้นักศึกษาโทรศัพท์ติดต่อเพื่อรายงานตัวกับสถานประกอบการ (หน่วยงานไหนไปมากกว่า 1 คน ให้มีตัวแทนโทรไป ไม่ต้องโทรทุกคน) หน่วยงานใดที่ยังไม่ตอบรับ นักศึกษายังไม่ต้องโทร และให้มารับหนังสือส่งตัว เมื่อหน่วยงานตอบรับแล้ว หน่วยงานที่แจ้งนักศึกษาเรื่องข้อมูลการรายงานตัวแล้ว ให้นักศึกษาเขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้เลย
***2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แบบแจ้งผลการติดต่อสถานประกอบการ (นักศึกษา download หรือ พิมพ์เองได้)
***3. ส่งแบบแจ้งผลการติดต่อสถานประกอบการในวันรับหนังสือส่งตัว
***4. ให้ส่งตัวแทนมารับหนังสือส่งตัว ไม่ต้องมาทุกคน รับแทนเพื่อนได้ค่ะ

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ สำนักงานสหกิจศึกษาแห่งใหม่ โทร. 0-7547-6307 (พี่ปิ่น) ,0-7547-6305 (พี่บ๊อบ,พี่ก้อย) , 0-7547-6302(พี่โสม) , 0-7547-6303 (พี่เซ็ต) , 0-7547-6304(พี่ฝน)

แบบฟอร์ม
แบบแจ้งผลการติดต่อสถานประกอบการ : แบบฟอร์มนศ.สหกิจดาวน์โหลด

เอกสารเรื่องการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
ดังลิงค์แนบ
https://drive.google.com/file/d/1FRV5PN-Diakkd744ywAIeeOBgTS3q5Aq/view?usp=sharing

เอกสารแจ้งเรื่องการลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาและการแจ้งสำเร็จการศึกษา (สำหรับนักศึกษาสหกิจภาค 3/2563)
ดังลิ้งค์แนบ
https://drive.google.com/file/d/1UAUVVHidPekvDTjQhR_z894KQlxQxfwq/view?usp=sharing