ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดแนวทางการป้องกันโควิด-19 จากกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร​

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดแนวทางการป้องกันโควิด-19 จากกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร​ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1.นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ยุติการปฏิบัติสหกิจศึกษา และกลับมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัย โดยจะมีการคัดกรองโดยศูนย์การแพทย์ฯ
และจัดที่สถานที่พักสำหรับกักตัว 14 วัน (ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะช่วยประสานงาน) ทั้งนี้กรณีนักศึกษาประสงค์ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครต่อ และหน่วยงานมีมาตรการในการดูแลป้องกัน นักศึกษาสามารถแจ้งข้อมูลผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร และศูนย์สหกิจฯ ศึกษาเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการ
2. นักศึกษาที่สถานประกอบการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดอื่น และสถานประกอบการแจ้งให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงาน และหรือสถานประกอบการมีการกำหนดปฏิบัติงานในรูปแบบอื่น ขอให้ติดต่อศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผ่าน พี่ๆ บุคลากรสหกิจที่ดูแลนักศึกษาประจำหลักสูตร
3. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแจ้งมาตรการป้องกันอื่นๆต่อไป
4. แจ้งข้อมูลฉุกเฉินได้ที่ หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา​ โทร. 061-5478556 หรือ พี่ๆ บุคลากรสหกิจที่ดูแลนักศึกษาประจำหลักสูตร