ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหม่ เป็นชั้น 1 อาคารสหกิจศึกษาหลังใหม่
(ตรงข้ามโรงอาหาร 4)

ประกาศ!! ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหม่  เป็นชั้น 1 อาคารสหกิจศึกษาหลังใหม่ (ตรงข้ามโรงอาหาร 4)  ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เพื่อรองรับการให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-7567-3113, 061-5478556 (คุณเอกราช)