หน้าหลัก

บริษัท รอยัล ปาล์ม สปา มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุลลากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

บริษัท รอยัล ปาล์ม สปา มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุลลากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

บริษัท รอยัล ปาล์ม สปา มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุลลากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าสถาบัน นักศึกษาฝึกงาน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางานที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง ทางบริษัทฯ กำลังเปิดรับในตำแหน่ง พนังงานต้อนรับภาษาอังกฤษ ( English speaking ) 2 ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับภาษาจีน ( Chinese speaking ) 2 ตำแหน่ง พนักงานสปาเทอราพีส (spa therapist ) หลายตำแหน่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *