หน้าหลัก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนสมัครงาน กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน (นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567