หน้าหลัก

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดรับสมัครพนักงานประจำธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจงานที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Personal Banker) มีความกระตือรือร้น และมุ่งมันที่จะเติบโตก้าวหน้าในสายงาน

จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บัญชี สถิติ และ/หรือ สาขาการตลาด

สมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งานออนไลน์ ที่
https://bit.ly/49iShoz (กรุงเทพมหานคร)
https://bit.ly/3MplZyk (ภาคตะวันออก)
https://bit.ly/45Y6ggJ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
https://bit.ly/3FI4PIs (ภาคใต้)