หน้าหลัก

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป กรุ๊ป จำกัด รับสมัครนักศึกษา Part-Time และ Full Time ในสาขาการขาย, การตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

📌📌บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด รับสมัครนักศึกษา Part-Time และ Full Time ในสาขาการขาย, การตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง📌📌

🔶🔶บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมนักศึกษาในสายงานในการเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ เสริมทักษะและความเชี่ยวชาญ และเพื่อเป็นการรณรงค์เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

📌📌คุณสมบัติเบื้องต้น
1. สาขาการขาย, การตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ลักษณะงาน Part-Time และ Full Time
3. สามารถใช้สื่อออนไลน์ Social Media/Applicaition
4. ประสานงานและเป็นสื่อกลางในการประสานระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ ทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Product ต่าง ๆ สรางแรงจูงใจและแนะนำเบื้องต้นและการอื่นๆ และส่งต่อให้ทีมขายเพื่อปิดการขาย
5. บุคลิกดี สื่อสารได้ดี
6. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูเก็ตได้ (Wyndham Grand Nai Han Beach Phuket)

☎️สนใจติดต่อ นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่บ้านแพ้ว โทร. 081-8959991