หน้าหลัก

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครหัวหน้าส่วนการโดยสาร Passenger Service Supervisor, เจ้าหน้าที่การโดยสารอาวุโส Senior Passenger Service, เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent) ปฏิบัติงาน ณ สนามบินภูเก็ต

AOTGA เปิดรับสมัครแล้ว 📍 ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT)!
– หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor)
– เจ้าหน้าที่การโดยสารอาวุโส (Senior Passenger Services)
– เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent)
.
ลิงค์ใบสมัครงาน : https://drive.google.com/…/1PYOyND4uDz3zq-K9P…/view…
.
*** ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประวัติส่วนตัว (RESUME) ส่งกลับมาที่ : recruithkt@aotga.com ***
.
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 -16.00 น.
โทร. 095-3729827, 093-8719854, 064-5545401, 02-5353817
.
***บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงิน หรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี***